In vogelvlucht door 20 jaar bestaan van ’t Goei Smoesje, 1974-1994.

1974

Volgens een krantenartikel van 1980 is het begonnen als meest aannemelijke smoes om huiselijke beslommeringen zondags te ontvluchten en tot in de middag te kunnen blijven plakken. De eerste algemene ledenvergadering is op 21 september 1974 in café De Doofpot. Rien vd Bergh is voor die avond de woordvoerder. In de beknopte statuten en huishoudelijk reglement staat oa;

  • Tot doel haar leden per fiets te laten trimmen;
  • Tracht dit te bereiken door het houden van trim tochten en wedstrijden;
  • Lid kan worden: niet licentiehouders van de KNWU en NWB en zij die geen lid bij een andere trimclub zijn;
  • Contributie is vastgesteld op fl.1,- per week;
  • Wordt de vereniging ontbonden, zal het saldo geschonken worden aan de EHBO.

Doelstelling vereniging; trimmen in wedstrijdverband.

Het voorlopig bestuur bestaat uit; Rien van de Bergh, Piet Vos, Jo Verhallen, Frans van Pinxteren en Willem van de Broek.
Tijdens de eerste vergadering wordt besloten om een wielerwedstrijd te organiseren over 50 km voor niet KNWU-leden. Het parcours is de zomerdijk.

Op de eerste feestavond op 19 oktober zal de clubkampioen gehuldigd worden. Dit kampioenschap bestaat uit een tijdrit en criterium. De tijdrit wordt gewonnen door Theo van Helvoirt en het criterium door Hans Vorstenbosch. Clubkampioen wordt Theo van Helvoirt met 19 punten en Hans Vorstenbosch wordt 2e met 16 punten. Piet Vos (jarig) en Henk Smulders geven elk een vat bier weg.

1975

In mei zijn er bestuursverkiezingen. Er waren 24 leden aanwezig. Voorzitter blijft Rien van de Bergh, Wim van de Broek penningmeester, Hans Vorstenbosch wordt secretaris en Broer Geerlings en Jo Verhallen bestuursleden.

Jo Verhallen zorgt voor een volgbus, Albert van Lith voor de verf, Albert Smulders spuit de bus in de kleuren zwart/wit en Jan van Kampen betaalt verzekering en belasting. Mart Schel repareert de mechanische gebreken.

Men kan zijn fiets in de clubkleuren laten spuiten bij Verhallen.

Harry Weijts schenkt de voorzitter een voorzittershamer tijdens de vergadering van 11 november.

Lambert Toebak verzorgt kosteloos de gewonde coureurs. Omdat er nog maar 2 renners bij hem zijn geweest wordt hij niet uitgenodigd voor de feestavond.

Klaas van Driel heeft de 300 km van Oss gereden.

Clubkampioenschap op 17 en 24 augustus. Lambert van de Wiel wint de tijdrit in 13 minuut 18 seconden met op de 2e plaats Mart Schel in 13 minuut 37 seconden. In dezelfde volgorde eindigt het criterium, zodat Lambert clubkampioen wordt. Mart Schel wordt 2e en Hans Vorstenbosch verovert de 3e plek. Bij de B-rijders is Rien Geerlings de nieuwe kampioen.

In oktober worden er hometrainerwedstrijden gehouden.

1976

Op 28 januari zijn er 36 actieve leden.

Rustende leden pakken de fiets en worden trimmers en dat is in de tijd van hart en vaatziekten toe te juichen zo spreken de notulen.

Er wordt een groepsfoto gemaakt.

Peter van Doorn stelt voor om niet meer dan 40 leden toe te laten.

Jan Onstenk wordt ingeschreven als 40e lid.

Tourtocht in Putte met koffietafel.

Rien van de Bergh bedankt als voorzitter en als lid.

Toon de Kort wordt de nieuwe voorzitter. Broer Geerlings treedt af en wordt opgevolgd door Frans Steenbergen.

11 oktober wordt Henk van de Heijden clubkampioen. Hij wint de tijdrit in 12 minuut 23 seconden, met op de 2e plaats Frans Steenbergen in 12 minuut 31 seconden. Tijden zijn gecontroleerd door het hoofd klokkenlichter van de Postduivenvereniging.

1977

Door het met de club gaan fietsen kan men punten verdienen. Op het einde van het seizoen stelt de sponsor, Gebroeders Verhallen, daar waardebonnen tegenover. De eerste 10 in het klassement hebben 297 punten bij elkaar gefietst, de overige 17 actieve leden hebben slechts 128 punten. De animo voor deelname aan wedstrijden lijkt af te zwakken volgens het jaarverslag. Het meeste plezier wordt beleefd aan de tochten op woensdagavond en zondagmorgen.

Peter van Doorn wordt Brabants kampioen.

Clubkampioen is Frans Steenbergen met 32 punten. Op de 2e plaats eindigt A. van de Berg.

Met voetballen wordt van de Guld gewonnen.

1978

Aan de tourtocht van 15 oktober namen, mede door het slechte weer, slechts 60 deelnemers deel, waarbij ook de deelname eigen leden tegenviel.

De B-renners hebben dit jaar een klassementswinnaar wat de tourtochten betreft. Wie dat is geworden, is niet vermeld.

Peter van Doorn wordt met 31 punten clubkampioen met op de 2e plaats Theo van Helvoirt met 30 punten. Hans Vorstenbosch heeft met 26 punten de 3e plaats in de wacht gesleept. Er namen 11 leden aan deel.

1979

22 september tijdrit tegen FC de Guld. De winnaar ontvangt de wisselbeker beschikbaar gesteld door de firma Verhallen.

Op 30 september worden er 2 tourtochten georganiseerd respectievelijk 30 en 70 kilometer waarvan de 30 kilometer een gezinstocht is.

Er wordt weer in 2 groepen gefietst maar nu met dezelfde vertrektijd.

Hoe hard mag of moet men fietsen geeft veel discussie. Trimfietsen met of zonder wedstrijdelement!?

16 oktober, het nieuw bestuur wordt gekozen na aanleiding van een conflict in de vereniging wat leidde tot vertrek van 11 leden, die een nieuwe tourclub oprichten genoemd Efkus Weg. Samenstelling nieuw bestuur, Jan Onstenk als voorzitter, Gerard van Ewijk als penningmeester en Jan van Kampen en Albert van Lith als bestuursleden.

17 november is de jaarlijkse feestavond. Vanwege een wat mager kassaldo is het bestuur genoodzaakt per persoon fl.10,- inleggeld te vragen.

18 december is de oprichting van wielertrimclub Efkus Weg.

1980

Op 17 januari verschijnen voor de notaris Wedemeijer Jan Onstenk zijnde de voorzitter, W. Boselie secretaris, Gerard van Ewijk penningmeester, Jan van Kampen en Albert van Lith als bestuursleden, voor het vastleggen van de nieuwe statuten. Doelstelling vereniging verandert. Meer accent op het recreatieve tourvlak.

Het lidmaatschap van de NRTU wordt opgezegd per 1 februari.

Uit de clubkas worden geen consumpties meer betaald voor vergaderingen.

Peter van Doorn, Klaas van Driel en Peter van de Donk worden aangesteld als technische commissie.

Loek Verdonk vraagt of het mogelijk is het logo op de kleding te zetten.

Op 13 april wordt de nieuwe kleding, gesponsord door de eigenaar van de Doofpot, door 25 actieve leden gepresenteerd. Fleurig blauwe kostuums met rode en witte biesjes.

Over toetreding van 3 nieuwe leden wordt door middel van handopsteking gestemd en iedereen was voor aanname.

Ledenvergadering van 24 juni. Hierin een heftige discussie of er wel of niet gestemd moet worden bij toetreding nieuwe leden. Besloten wordt dat een aspiranten 6-tal weken mee moet fietsen en dan zal in de eerstvolgende vergadering gestemd worden over toelating.

Voor de tourtocht van 6 juli georganiseerd door Efkus Weg is belangstelling. Klaas van Driel zorgt voor de bezemwagen.

Jose van Kasteren wordt als eerste vrouwelijk lid van de vereniging ingeschreven.

Er wordt clubkleding gedragen op de bouw en dat is niet de bedoeling volgens de notulen.

Er zijn 25 actieve leden.

Er wordt besloten om in de wintermaanden op zondag in de bossen looptraining te doen onder leiding van Albert van Lith en Karel Wagenaar.

Paul van Lith zal een voetbalelftal samenstellen om in de 2e week van januari 1981 te spelen tegen de Guld. Ook wordt er gebiljart tegen het Snorrekorps.

Deelname aan de zeskamp was een succes, welke plaats behaald werd vermeldende notulen niet.

 

1981

De cyclecross was goed verlopen, er was wel een tekort van fl.350,-.

Bij het touwtrekken in januari geen grootse uitslag maar wel veel lol gehad.

Het biljarten tegen de Snorreclub is na jaren overgenomen door Efkus Weg.

Hevige discussies over het wel of niet organiseren van een criterium. Met 12 tegen 5 voor wordt het voorstel om een criterium te organiseren weggestemd.

Weer problemen met het aannemen van nieuwe leden. De 4 nieuwe leden worden alsnog aangenomen, ook al hebben ze nog geen meter meegefietst. Ze krijgen over 6 weken hun kleding. Gelukkig maar anders hadden we onze huidige voorzitter moeten missen.

Aan de marathon van Heesch zullen meedoen Paul van Lith, Mart Schel, Lambert van de Wiel, Klaas van Driel, Jan Smulders, Theo van Helvoirt en Albert van Lith.

6e plaats (van de 25) bij de dorpszeskamp.

En er wordt toch weer te hard gefietst door sommige en of volgens sommige, maar in 2 groepen fietsen is niet haalbaar.

Jan van Kampen wordt de nieuwe sponsor.

1982

Een A4tje met notulen in een heel jaar. Op de man af wordt gevraagd hoe het fietsen afgelopen jaar bevallen is. Merendeel vond het goed, een enkeling vond het te langzaam gaan.

Toch was het schijnbaar niet altijd gezellig, want aan de vergadering wordt gevraagd om na te denken, de gezelligheid moet terug komen.

De rit naar Berg en Dal is blijkbaar nogal heftig verlopen.

Het touwtrekken was gezellig, de zeskamp had een mager resultaat en de eigen tourtocht was grandioos. Wanneer die was wordt niet vermeld.

 

1983

Het wordt gezelliger. De vergadering van 19 maart is een da bar en er zijn 10 leden aanwezig. Tijdens deze vergadering ontstaat er een hevige discussie, die echter zo ontbrandt dat hierover niets zinnigs kan worden opgeschreven aldus de notulist. Hoogtepunt was dit jaar de klassieker Maastricht-Berlicum op 18 juni ten behoeve van Aktie’68 voor de gehandicapte medemens. Met 4 bussen vertrekt men naar Maastricht. Er worden 2 groepen van 10 rijders geformeerd die om 11.00 uur vertrekken uit Maastricht. ‘s-Avonds is er een feestavond in de Driezeeg, aangeboden door de kasteleins van de Driezeeg en de Doofpot. Zondagsmorgens vertrekt men naar ‘s-Hertogenbosch met fl.5000,- die aldaar worden aangeboden aan Mgr Bluijssen.

Vanwege de slechte financiële situatie wordt er geen feestavond georganiseerd.

Wim Boselie en Albert van Lith nemen afscheid als lid.

1984

Frans Timmermans als secretaris en Christ van Puijenbroek als bestuurslid zijn de nieuwe leden in het bestuur.

De vaste ronde Maren-Kessel blijft op woensdagavond.

In plaats van een feestavond ten behoeve van het 2e lustrum worden de gelden gereserveerd voor een 2-daagse tocht naar Bonheide met de jaarlijkse sportuitwisseling tussen de 2 gemeentes op 29 juni 1985.

Voor de eerste maal verschijnt de tourkalender.

Voor het houden van clubkampioenschappen bestaat geen meerderheid van stemmen.

Vanwege de matige belangstelling zowel bij oud als bij huidige leden zal er geen reünie gehouden worden ten behoeve van het 10 jarig bestaan.

1985

Rien van de Bergh medeoprichter van de club wordt opnieuw lid.

24 april overlijdt Jos Merkus. Op zondag 31 maart is door de club nog een abraham op een racefiets gezet voor zijn 50ste verjaardag.

Er wordt een brief geschreven naar de KRO met het verzoek om archiefbeelden van de diverse verrichtingen van Peter van Doorn. In een antwoord van de KRO spreekt men van kosten die al gauw 3 a 4 duizend gulden gaan bedragen. Zij vrezen dat dit boven het budget zal gaan. Geen gegevens gevonden of dit ook zo is!

Er wordt een fietscomputer aangeschaft, zodat het meest besproken probleem van de afgelopen jaren geen enkel probleem meer oplevert. Het tempo lag op de zondagse tochten tussen de 30 en 32 km/u en op woensdag tussen de 32 en 35 km/u. Dankzij de computer geen fabeltjes meer.

Op 2e Paasdag organisatie fietstrim-toertocht (kennismakingstocht) over een afstand van 54,4 km. Vrije deelname. In een groot peleton vertrekt men vanaf de Driezeeg om 9.00 uur. Elk lid moet proberen 5 of meer mensen mee te laten fietsen. Er zijn 62 deelnemers en 2 nieuwe leden melden zich aan enwel Hans Loomans en Nico van Doorn.

De club telt op dat moment 25 actieve leden en dat mogen er best 40 worden. We richten ons op de 35 plussers volgens een krantenartikel.

27 mei een gezinsfietstocht richting Bedaf op gewone fietsen. Jan van Kampen zorgt voor de broodjes.

Op 22-23 juni heeft de club een uitwisseling met Wielertoeristenclub De Wandelaars uit Rijmenam. Er namen 22 leden aan deel. Jaap Klok voorzitter sportraad geeft het startsein voor het vertrek van totaal 270 km heen en terug. ‘s-Avonds groot feest. Jammer van de valpartij op het einde van de terugreis. Een toekomstig lid (vele jaren later) fietste de terugreis mee op de fiets van Eddie Gillis.

29 en 30 juni wordt door een team deelgenomen aan “De nacht van Hands-Up” ten behoeve van het 12,5 jarig bestaan van volleybalvereniging Hands-Up.

De Roggebrood met Zultroute als laatste tocht wordt voor de eerste keer opgenomen in de kalender. Jammer dat Mart Schel en Albert van de Donk geen zult lusten. Een 5e plaats bij de achtkamp en een 8e plaats bij de zomeravondvolleybalcompetitie waren de resultaten van de overige activiteiten.

1986

Fantastisch, zo begint de kop van het artikel in de Brug over het buitenlands weekend te Barvaux sur Ourthe van 28-29 juni. Er nemen 30 fietsers aan deel, begeleid door 4 begeleiders. Ondanks de uitzonderlijk hoge temperatuur en afzien op de muur van Hoei, lieten ‘s-Avonds tot in de late uurtjes de Belgische pinten zich goed smaken. Een tocht van 180 km heen en terug waarbij de leden goesting en moraal hebben getoond.

Tochten die verder op het programma staan zijn oa de Peeltocht, Kempentocht en de Bultentocht over de Utrechtse heuvelrug en de Veluwezoom.

Uitbreiding van het bestuur van 5 naar 7 leden. Herman Geerlings en Peter van Doorn worden met algemene stemmen op 13 oktober gekozen.

1987

Op 2 januari start het trimzwemmen in het overdekt zwembad te Veghel. Tot 13 maart kan elke vrijdagavond van 22.00 – 23.00 uur gezwommen worden. De hr Ad Broks uit Middelrode zal de instructies verzorgen. Hiervoor hebben zich 25 leden en familieleden opgegeven.

Bij Fa Rentmeester te Yerseke worden 55 stel kleding aangekocht welke voor een groot deel gesponsord wordt door Bouwbedrijf Jan van Kampen.

Op 1e Paasdag 19 april bestaat de vereniging 12,5 jaar. Dit wordt gevierd met een ploegpresentatie in de nieuwe kleding en een korte rit door Middelrode en Berlicum en om 12.30 uur een feestspeech door de voorzitter bij de Doofpot.

Hoogtepunt is de tocht naar Hoek van Holland v.v. op 12 en 13 september.

Christ Puijenbroek stelt in verband met drukke werkzaamheden zijn bestuursfunctie ter beschikking en wordt opgevolgd door Riet Bergmans.

Het lidmaatschap sportraad wordt op 30 november opgezegd.

1988

Aantal actieve leden is 42.

De klassieker Amstel Gold Race komt op de kalender. Hierover wordt verder niets vermeldt.

Rien van de Bergh zal als chauffeur en mecanicien de volgauto bij de tochten besturen.

De opkomst is laag op zondag en er volgt een enquête.

De ingelaste 2-daagse tocht vanaf Baraque Michel heeft eenieder veel voldoening gegeven en niet in de laatste plaats vanwege de vriendschappelijke sfeer.

Riet Bergmans introduceert de felicitatiegroet welke erg sympathiek wordt ontvangen.

Na jaren de zaaltraining geleid te hebben geeft Klaas van Driel het over aan Theo van Dongen. Rien van Berkel gaat de bostraining verzorgen.

De Monschau-tocht had een redelijke opkomst.

De barbecue avond in september is een groot succes.

Lambert van de Wiel is 1e geworden in de districtskampioenschappen veldrijden.

1989

De secretaris is niet aanwezig bij een vergadering en de voorzitter is zeer verbaasd daarover.

Buitenlands weekend is in Luxemburg in het Sure gebied met verblijf in hotel Willspull.

1990

Nieuwe voorzitter wordt Rien van Berkel en volgt Jan Onstenk op.

Firma van de Donk sponsort voor het laatste jaar de volgbus.

De volgauto staat op naam van de vereniging. Dit brengt wel extra kosten met zich mee.

Aan het buitenlands weekend in de Ardennen hebben 36 leden deelgenomen. Alleen ‘s-Avonds was het vroeg sluitingstijd (23.00 uur) voor sommigen. De volgbus raakte na enkele beklimmingen zoals de Wanne en Rosier overvol. Het was de een erin en de ander weer eruit. Zondags met veel hilariteit op de ATB-fiets.

1991

Ton van Rijbroek neemt het penningmeesterschap over van Gerard van Ewijk. Hein Verhoeven wordt aangesteld als bestuurslid.

De volgbus heeft zijn beste tijd gehad er komen veel kosten aan.

Deelname aan de zwerfvuilactie van de gemeente.

Wegcaptains zullen herkenbaar zijn aan de rode band en hun fluitje.

Een voorstel om in twee groepen te rijden wordt afgewezen.

Naast de looptraining in de winter op zondagmorgen, wordt het ATB-crossen opgenomen in het programma. Ze zijn dan ook van harte welkom, na de laatste tourtocht op zondag op koffie met roggebrood en zult. Laat nu net een paar ATB-ers geen zult lusten.

Buitenlands weekend was in de Ardennen bij Ovivat/Robertville. 45 deelnemers waaronder 4 dames namen deel. Zondag was gereserveerd voor ATB fietsen onder leiding van een gids.

Als grootste groep (19 personen) deelgenomen aan de oranjetocht in Schijndel.

1992

Er komt een regeling dat men per tourbeurt met eigen auto als volgauto de zondagse tochten begeleidt.

Valpartij 31 mei te Dieden bij Ravenstein, kapotte fietsen en een langdurige procedure met de verzekeringen.

Het buitenlands weekend deze keer niet in de Ardennen, maar in het West-Vlaamse land, St. Katelijne-Waver bij Mechelen. Toch zaten ook hier in het parcours enkele pittige bulten. Zondags allerlei spelletjes met een fiets met als hoogtepunt een tekening maken van “la mama” van het Goei Smoesje Riet Bergmans.

1993

Bij de opening Durpsherd in april is ook door de vereniging een stand vol foto’s en attributen ingericht.

Toon de Kort wordt 60 jaar.

Het buitenlands weekend is dit jaar in het binnenland enwel op de Veluwe. Het eten was chinees, zodat de honger meer dan goed gestild kon worden.

Riet Bergmans stopt met het secretariaat. Peer van de Ven wordt de nieuwe secretaris.